Bygg

Vi har meget lang erfaring i termografering av bygninger.

Bygg1  

Veggen er isolert, skråhimlingen uisolert.              

Bygg2

Det mørke feltet viser at det er en kraftig kuldebro i gulvet.
   

Bygg3

Utettheter mellom terskel og gulv, gir trekk.

 

Bygg4

Ved siden av mer enn 30 års erfaring med kontroll av bygninger, er vi også sertifisert hos Det Norske Veritas. Det gir ekstra sikkerhet og trygghet.

 

Termografi og Måleteknikk AS Telefon: Oslo/9089 2590 - Gjøvik/9955 9636 - Bergen/9242 1606