Tetthetskontroll

SLTMD1

 

 

Er du usikker på om ditt nye bygg holder byggeforskriftenes krav til tetthet, kan du få det kontrollert.

En slik kontroll utføres etter en standardmetode beskrevet i NS-EN 13829 Bestemmelse av bygningers tetthet.

 

 

D2

Enten du er entreprenør, byggmester eller kjøper, er det fornuftig å foreta en kontroll. Er boligen tett nok, har du en trygghet for at boligen oppfyller byggeforskriftenes krav, noe som kan være et godt salgsargument i disse tider med så mye usikkerhet rundt husbyggingen i Norge.

 

I teknisk forskrift blir det satt stadig strengere krav til tetthet for småhus, krav som kan bli ytterligere skjerpet.  

Termografi og Måleteknikk AS Telefon: Oslo/9089 2590 - Gjøvik/9955 9636 - Bergen/9242 1606